Dobrodošli u F5 SQL/DEV/SYS korisničku grupu!

 
F5 korisnička grupa (User Group) je namjenjena razmjeni znanja i iskustava između Microsoft korisnika, administratora, inžinjera, programera, studenata IT fakulteta i partnera u Bosni i Hercegovini. Formirana je  u martu 2010. godine uz podršku Microsofta Bosna i Hercegovina te nekoliko entuzijasta sa Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru.

U Bosni Hercegovini postoji www.mscommunity.ba koji je pokrenuo val osnivanja lokalnih korisničkih grupa u BiH: Sarajevo, Mostar, Bijeljena, Banja Luka i Bihać. Naravno, sve grupe su povezane i međusobno se pomažu.
Naš glavni cilj je okupiti ljude koji su zainteresovani za Microsoftove tehnologije. Poseban fokus stavljamo na SQL Server, .NET, Sigurnost i Sistemsku administraciju.  Vjerujemo da je kombinovanje navedenih oblasti dobitna kombinacija bez da se djelimo na DBA, Dev ili Sys pojedince. Na takav način se samo rasipa dragocjeno vrijeme i energija. Ovako zajedničkim snagama možemo postići mnogo više.

F5 Team !
This web site uses Kentico CMS, the content management system for ASP.NET developers.